به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی

مبادا به جز داد و نیکی گمان …

بیست و پنجم اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی است. عشق بی انتهای فردوسی بزرگ به ایران و حق عظیمی که بر زبان پارسی دارد، او را شایسته تکریم و بزرگداشت ابدی ساخته است.
… ادامه مطلب

ایام شهادت امیر مومنان، علی (ع) تسلیت باد

علی را «چه» کشت؟!

نگاهی به آداب دولتمردی از نگاه سعدی

نصیحت المُلوک


کتاب‌ها